Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

Juridisk information om netbutikkens websider www.pilonatic.com.

OBJECT

Dette websted er blevet oprettet for at offentliggøre og give offentlig adgang til information om de produkter, der tilbydes af pilonatisk.com

INDHOLD

Denne hjemmeside tilbyder information om de produkter og tjenester, der markedsføres af www.pilonatic.com, Disse er under alle omstændigheder underlagt de til enhver tid udtrykkeligt detaljerede vilkår og betingelser, som er tilgængelige fra denne hjemmeside, såvel som de specifikke tjenester sammen med deres priser, som også vil være underlagt de forskellige generelle brugsbetingelser for hver enkelt af de tjenester, der leveres af onlinebutikken www.pilonatic.com.

ADGANG OG BRUG

Adgang til denne hjemmeside, og brugen af ​​informationen og indholdet deri, vil alene være den person, der udfører det, ansvar.

Betingelserne for adgang til denne hjemmeside vil være underlagt gældende lovgivning og principperne om god tro og lovlig brug af brugeren af ​​samme, idet de generelt er forbudt enhver form for handling til skade for onlinebutikken. www.pilonatic.com eller tredjeparter.

Brugen af ​​denne hjemmeside til ulovlige eller uautoriserede formål anses for forbudt, og er især ikke begrænset til:

  • Enhver form for krænkelse af tredjemands rettigheder (retten til privatlivets fred, til ens eget billede, til hemmeligholdelse af kommunikation, til intellektuel og industriel ejendomsret, databeskyttelse osv.)
  • Inkluder eller introducer enhver form for computervirus, defekte filer eller enhver anden software eller computerprogram, der kan forårsage skade eller uautoriserede ændringer af indholdet eller systemerne af enhver art, der er tilgængelige via webstedet.
  • Den forkerte eller ukorrekte brug med hensyn til den normale drift og formålet med alle de tjenester, der kan være inkluderet på webstedet for onlinebutikken. www.pilonatic.com.

ANSVAR:

Hjemmesiden www.pilonatic.com er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for nogen form for skade, som brugere måtte forårsage på denne hjemmeside, eller på nogen anden, på grund af ulovlig eller ukorrekt brug af den eller af indholdet og informationen, der er tilgængelig eller leveret gennem den.

SERVICE

Pilonatic sl forbeholder sig retten til at suspendere adgangen til sin hjemmeside uden forudgående varsel på en skønsmæssig og midlertidig måde af tekniske årsager eller af enhver anden art, og kan også ensidigt ændre både adgangsbetingelserne og hele eller en del af indholdet i det inkluderede .
Onlinebutikken www.pilonatic.com er ikke ansvarlig for integriteten og sandheden af ​​indholdet af links til de websteder, der kan tilgås fra dens side, eller for indhold, der ikke er blevet overvåget af onlinebutikken www.pilonatic.com.

HANDEL OG VIRTUEL BUTIK

I tilfælde af at der gennem denne portal udføres en kommerciel aktivitet, vil den bestå i modtagelse og afsendelse af anmodninger relateret til de præsenterede produkter og tjenester, under alle omstændigheder underkastet de kommercielle transaktioner, der forekommer, under de gældende lovbestemmelser, og især dem, der er fastsat i lov 7/1996 af 15. januar, om regulering af detailhandel i forbindelse med fjernsalg, samt lovgivningen i alt, der vedrører de almindelige kontraktbetingelser. I tilfælde af at anmode om nogen af ​​de tjenester, der tilbydes i dit tilfælde af onlinebutikken www.pilonatic.com Kunden skal acceptere de generelle betingelser for levering af nævnte tjenester relateret til hver specifik modalitet, som er tilgængelige for kunden via hjemmesiden www.pilonatic.com.

INTELLEKTUEL EJENDOM

Siden og indholdet deri er beskyttet af gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret. Kopiering, ændring, reproduktion, download, transmission, distribution eller generering af værker afledt af indholdet på siden er udtrykkeligt forbudt, uden forudgående tilladelse fra ejeren af ​​de tilsvarende rettigheder, eller er lovligt tilladt.

Adgang til webstedet forudsætter ikke, at brugerne erhverver ejendomsrettigheder til det indhold, der vises på det.

FORBEHOLD AF RETTIGHEDER

Pilonatic sl kan, når det finder det hensigtsmæssigt, foretage rettelser, forbedringer eller ændringer af strukturen, webdesignet samt enhver information indeholdt på siden, ændre eller fjerne produkter, betingelserne for adgang eller endda brug af internettet ensidigt og uden forudgående varsel uden at give anledning til eller ret til krav eller kompensation, og det indebærer heller ikke anerkendelse af noget ansvar.

www.pilonatic.com forbeholder sig retten til at afbryde, suspendere eller afslutte leveringen af ​​webstedstjenesten eller nogen af ​​de tjenester, der omfatter den.

UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

pilonatic.com yder ingen garanti og er heller ikke ansvarlig for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af:

  • den manglende tilgængelighed og teknisk kontinuitet eller driften af ​​siden.
  • om eksistensen af ​​vira, ondsindede eller skadelige programmer i indholdet,
  • af manglen på anvendelighed, tilstrækkelighed eller gyldighed af internettet, tjenester, indhold for at reagere på brugernes behov, aktiviteter eller forventninger.
  • Uagtsom eller ulovlig brug af webstedet generelt, der ikke respekterer reglerne defineret i denne juridiske meddelelse, i god tro, den offentlige orden.
  • Fejl: Angående eksistensen af ​​fejl eller unøjagtigheder på hjemmesiden www.pilonatic.com vil ikke være ansvarlig for konsekvenserne af dem. De vil blive rettet af www.pilonatic.com hurtigst muligt og så snart du bliver opmærksom på det.

LINK POLITIKKER

Internettet kan indeholde "links" eller tekst eller grafiske links til andre websider og indhold, der er placeret uden for www.pilonatic.com. De er tredjeparters ejendom.

http://www.pilonatic.com bruger disse "links" for at give mere information til brugeren. For de er fuldstændig uvidende om det www.pilonatic.com, det er under ingen omstændigheder ansvarlig for de førnævnte websider, deres indhold eller de konsekvenser, som adgang til nævnte links kan have for brugeren.

også www.pilonatic.com det giver kun interesserede tredjeparter tilladelse til at etablere "links" fra dets websider, så længe de overholder de forpligtelser, der er fastsat i denne juridiske meddelelse.

Især skal "linket" gøre det muligt for nettet at blive vist i sin helhed på browserskærmen, uden at indholdet vises gennem rammer eller "frames". På trods af det foregående, www.pilonatic.com forbeholder sig retten til at kræve, at de nævnte tredjeparter straks fjerner "links" til hjemmesiden, når de finder det passende.

Etableringen af ​​et "link" indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af ​​relationer mellem tredjeparten, der omfatter samme og www.pilonatic.com, ej heller viden og accept af www.pilonatic.com, af de tjenester og indhold, der tilbydes på nævnte websted.

www.pilonatic.com påtager sig ikke nogen form for ansvar for skader af nogen art, der måtte opstå som følge af adgang, vedligeholdelse, brug, kvalitet, lovlighed, pålidelighed, indhold, information, kommunikation, meninger, produkter osv., der tilbydes på websteder, der ikke administreres af www.pilonatic.com.

NETVÆRK

Denne hjemmeside vil bruge sociale netværk og virtuelle fællesskaber, der vil blive brugt som kommunikationsmidler og promovering af produkter og tjenester fra www.pilonatic.com.De sociale netværk og virtuelle fællesskaber, som det gør brug af, er følgende: Facebook, Twitter, YouTube, Google+ og Pinterest uden at det berører det faktum, at det kan bruge andre i fremtiden. De specifikke mål, hvorigennem disse medier bruges, er mediestøtte og formidling af tjenesterne fra www.pilonatic.com.

Med hensyn til information om indholdet af sociale netværk www.pilonatic.com er under ingen omstændigheder ansvarlig for rigtigheden, nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, egnetheden og opdateringen af ​​de oplysninger, der gives gennem dem.

Indholdet, der er etableret i de sociale netværk, er udelukkende informativt, så det er ikke ansvarligt for de beslutninger, brugeren træffer fra dem, eller for de skader, der påføres brugeren eller tredjeparter baseret på disse oplysninger.

www.pilonatic.com vil søge at fremme kvaliteten af ​​oplysningerne gennem rettelse af fejl i modtagne data, samt i administrationen af ​​webstederne, og vil gøre det muligt for tredjepartsbrugere at rapportere klager over stødende og upassende kommentarer, der ikke har noget at gøre med diskuterede emner. , offentliggjorte fotos eller videoer, der ligeså ikke er relateret til de emner, som ovennævnte sociale netværk og fællesskaber er beregnet til.

I disse tilfælde www.pilonatic.com Som administrator af netværkene vil du have beføjelse til at slette al information, der ikke er i overensstemmelse med de sociale netværks kvalitet, objekt og gode informative og legende service. Men på trods af intentionen om at sikre den højeste kvalitet af indholdet, vil den ikke blive holdt ansvarlig for de omtalte oplysninger.

Det rapporteres, at adgang til sociale netværk og fællesskaber, som hjemmesiden gør brug af til de ovenfor beskrevne formål, kræver en service/forsyning fra andre tjenesteudbydere i informationssamfundet. www.pilonatic.com kan ikke på noget tidspunkt være ansvarlig for deres pålidelighed, kvalitet, kontinuitet og drift, og kan derfor ikke forhindre deres suspension, annullering eller utilgængelighed af årsager uden for deres kontrol. www.pilonatic.com.

www.pilonatuc.es vil ikke være ansvarlig for de skader eller tab, som brugeren lider af årsager, der kommer fra fejl eller afbrydelser i sociale netværk, og som kan forårsage tab af information, suspensioner, annulleringer eller afbrydelser af tjenesten under leveringen af ​​samme eller før det.

Sociale netværk og fællesskaber kan tillade adgang til links og andre websider. I overensstemmelse med lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel, www.pilonatic.com fungerer som udbyder af formidlingstjenester, så den vil kun være ansvarlig for indholdet og tjenesterne, der leveres på de linkede sider, i det omfang den har reelt kendskab til deres ulovlighed og ikke har handlet med rettidig omhu for at fjerne dem. Hvis brugeren mener, at nogen af ​​de linkede sider indeholder ulovligt eller upassende indhold, kan de give besked www.pilonatic.com gennem den mail, der blev oprettet i begyndelsen af ​​denne juridiske meddelelse, og omhyggeligt at fjerne nævnte links. www.pilonatic.com Det er i intet tilfælde ansvarligt for indholdet og tjenesterne, der tilbydes på de linkede sider, så det er ikke ansvarligt for skader forårsaget af dets ulovlighed, kvalitet, forældede, utilgængelighed, fejl eller ubrugelighed.

GENERELLE

For ethvert retssagsspørgsmål, eller som vedrører webstedet for onlinebutikken www.pilonatic.com Spansk lovgivning vil gælde, idet den er kompetent til at løse alle konflikter, der opstår eller er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, Spaniens domstole og domstole.

Netbutikken af www.pilonatic.com administreres af:
PILONATICS SL

Hovedadresse: Ripolles, 18 Santa Perpetua de Mogoda, 08150 Barcelona
Tlf / Fax: 632429144
e-mail: pilonatic@gmail.com

Adgang til hjemmesiden for netbutikken www.pilonatic.com indebærer accept af alle de udtrykte betingelser.

Oplysninger relateret til online tvistbilæggelse i artikel 14, stk. 1 i ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Europa-Kommissionen tilbyder forbrugere mulighed for at løse tvister online i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1 i ODR på en af ​​dens platforme. platformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerer som et websted, hvor forbrugere kan forsøge at indgå forlig uden at gå til retten vedrørende tvister, der opstår i forbindelse med onlinekøb og servicekontrakter.